Zdrowie w naszych rękach

Walne Zgromadzenie w dniu 11.04.2013r

      Warszawa, dn. 14.03.2013 r.

 

         Zarząd Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w czwartek 11.04.2013 r. o godz. 16.30 (pierwszy termin) lub o godz. 17.00 (drugi termin) w sali konferencyjnej Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie przy ul. Smoczej 27.

Zarząd proponuje następujący porządek zebrania:

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2.      Wybór Prezydium zebrania

3.      Przyjęcie porządku zebrania

4.      Sprawozdanie z działalności organów cechu za okres sprawozdawczy:

-          Zarządu, w tym Skarbnika cechu

-          Komisji Rewizyjnej

-          Sądu Cechowego

5.      Przyjęcie w/w sprawozdań

6.      Zatwierdzenie bilansu i sprawozdania finansowego

7.      Udzielenie absolutorium Zarządowi

8.      Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

9.      Proponowane kierunki działalności PCB – dyskusja

10.  Wolne wnioski

11.  Zakończenie obrad

         Materiały, w tym sprawozdanie finansowe, bilans oraz sprawozdania organów cechu, będą wyłożone do wglądu dla każdego członka od 10.04.2013 r. w siedzibie cechu w Warszawie.

 

         Zarząd bardzo prosi o bieżące regulowanie składek na konto obowiązujące od stycznia 2009 roku: 07 1240 5992 1111 0000 4774 0842.

 

         Składki będą również przyjmowane w trakcie zebrania. Jednocześnie przypominamy o opłaceniu składek na ubezpieczenie zawodowe za 2013 r. (składka wynosi 200 zł, a dla personelu pomocniczego – 230 zł), które będzie zbierała kol. Halina Kamać.

 

        

         Zarząd PCB PONOWNIE PROSI o dostarczenie kierownik biura naszego cechu        kol. Hannie Dziachan kopii posiadanych dyplomów czeladniczych i mistrzowskich. Adres korespondencyjny: Hanna Dziachan, 02-777 Warszawa, ul. Polinezyjska 4/12. Kontakt: tel. 600 38 68 73, e-mail: hkdziachan@onet.eu.

 

Zarząd PCB

Tworzenie stron www editWEB CMS

polecamy darmowy katalog firm

polecamy presell page