Zdrowie w naszych rękach

Archiwum

Kol. Gerard Kowalski nie żyje

Zarząd PCB 21 lutego 2017

Dotarła do nas smutna wiadomość: zmarł Gerard Kowalski - członek naszego Cechu, mistrz bioenergoterapii. Posiadał rozległą wiedzę o terapiach naturalnych i chętnie dzielił się nią z innymi. Jeszcze niedawno niektórzy z nas mieli przyjemność spotkać się z Tobą, Gerardzie i cieszyć się Twoim towarzystwem. Będzie nam Ciebie brakowało!

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Zarząd PCB 3 kwietnia 2017

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Zarząd Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w czwartek 20.04.2017 r. o godz. 16.30 (pierwszy termin) lub o godz. 17.00 (drugi termin) w sali konferencyjnej Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie przy ul. Smoczej 27. Zarząd proponuje następujący porządek zebrania:

Informacja podatkowa 2016 r.

Zarząd P.C.B. 5 lutego 2016

W 2016 r. w dalszym ciągu zamrożona jest skala podatkowa i kwota wolna od podatku. Również stawki podatku VAT będą nadal na podwyższonym poziomie. Skala podatkowa obowiązująca w 2016 r. pozostaje bez zmian:

Walne Zebranie 2015

Zarząd PCB 2 maja 2015

Walne Zebranie 2015 Szanowni Państwo.W imieniu zarządu PCB zawiadamiam o terminie Walnego Zebrania w 2015 r. - 14 maja o godz. 16.30 (pierwszy termin) lub 17.00 (drugi termin). Szczegóły w załączniku.

Zaproszenie na bezpłatne doradztwo

Zarząd PCB 19 stycznia 2015

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na bezpłatne doradztwo dla członków Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości z tematów... Bardzo prosimy osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego doradztwa o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe. Prosimy w zgłoszeniu podać bliżej zakres doradztwa z jakiego chcieliby Państwo skorzystać. Doradztwo odbywa się w siedzibie Izby przy ulicy Smoczej 27 lub w wyjątkowych sytuacjach w innym miejscu. Kontakt:

NOWELIZACJA USTAWY O PIT PODPISANA PRZEZ PODATEK OD NIEUJAWNIONYCH DOCHODÓW - PREZYDENTA

Zarząd PCB 12 marca 2015

Prezydent 20.02.2015 r. podpisał nowelę regulującą opodatkowanie ukrywanych dochodów. Pozostawia ona 75% stawkę PIT od dochodów z nieujawnionego źródła. Ustawa z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa dostosowuje przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących opodatkowania przychodów, które nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY PODATKOWE ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM 2014 ROKU, SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2015 ROKU

Zarząd PCB 14 stycznia 2015

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY PODATKOWE ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM 2014 ROKU,  SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2015 ROKU NAJWAŻNIEJSZE TERMINY PODATKOWE ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM 2014 ROKU KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1.Na dzień 31 grudnia 2014 r. należy sporządzić spis z natury materiałów, towarów handlowych i wpisać do księgi. Spis winien być wyceniony najpóźniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia. Spis z natury wycenia się wg cen zakupu lub nabycia albo cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Półwyroby, wyroby gotowe wycenia się wg kosztów wytworzenia. Działalność usługowa i budowlana - roboty w toku wycenia się wg kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji nie zakończonej.

Zawodowy kurs bioenergoterapii 2014 r.

Zarząd PCB 17 sierpnia 2014

Zawodowy kurs bioenergoterapii 2014 r. Zarząd Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów informuje, że pod patronatem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie organizuje kurs bioenergoterapii. Uczestnicy kursu w czasie 80 godzin (8 godz. lekcyjnych x 10 spotkań), zajęć teoretycznych i praktycznych, zostaną zapoznani z istotną wiedzą z zakresu bioenergoterapii, która może stanowić podstawę do egzaminu czeladniczego. Kurs zostanie zakończony egzaminem i stosownym certyfikatem.

Spotkanie integracyjne Bioenergoterapeutów

Zarząd PCB 1 maja 2014

Spotkanie integracyjne Bioenergoterapeutów Z ogromną przyjemnością informujemy, że pod patronatem: Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów i PSBUiR , jest organizowane spotkanie integracyjne bioenergoterapeutów i sympatyków bioenergoterapii, które odbędzie się 7 czerwca 2014 roku w Podkowie Leśnej u naszych miłych gospodarzy, pp.Aleksandry i Zbigniewa Nowaków. Zapraszamy serdecznie naszych członków cechu wraz z osobami towarzyszącymi. Partycypowanie w kosztach imprezy wynosi....

Spotkanie integracyjne bioenergoterapeutów i sympatyków odbyło się

Zdzisław Wiktor Markowski 13 czerwca 2014

Spotkanie integracyjne bioenergoterapeutów i sympatyków odbyło się W dniu 7 czerwca 2014 roku, pod patronatem Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów i PSBUiR, odbyło się w Podkowie Leśnej - w rezydencji naszych miłych gospodarzy Aleksandry i Zbigniewa Nowaków - trzecie kolejne spotkanie integracyjne bioenergoterapeutów i sympatyków bioenergoterapii. Zaproszeni goście przybyli z wielu rejonów Polski i ze Szwajcarii. Gości uroczyście przywitał Jarosław Cetens - starszy cechu Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów. Po nim głos zabrał Ryszard Ulman - prezes PSBUiR i podstarszy cechu. Honorowym gościem był Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie - pan Edward Tomasz Połaski, który po okolicznościowym przemówieniu wręczył Złote i Srebrne Honorowe Odznaki Rzemiosła niektórym członkom naszego cechu

Standardy w bioenergoterapii

przesłał: Zdzisław Markowski 9 kwietnia 2014

Standardy w bioenergoterapii Standardy wydane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej związane z zawodem 323002 Nad tym dokumentem pracowali ludzie dobrej woli i znani nasi koledzy, którzy wykonali kawał dobrej roboty. Serdeczne podziękowania za wykonaną pracę.

Walne Zgromadzenie 3 kwiecień 2014

Zarząd PCB 8 kwietnia 2014

 Walne Zgromadzenie  3 kwiecień 2014 3 kwietnia 2014r odbyło się Walne Zebranie Wyborcze. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia wybrali nowy zarząd.

Walne Zgromadzenie Członków Cechu

Zarząd PCB 19 marca 2014

Walne Zgromadzenie Członków Cechu Zarząd Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Cechu, które odbędzie się w czwartek 03.04.2014 r. o godz. 16.30 (pierwszy termin) lub o godz. 17.00 (drugi termin) w sali konferencyjnej Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie przy ul. Smoczej 27.

PRZEDAWNIENIE ZOBOWIĄZAŃ W PODATKU DOCHODOWYM

Maria Mołodzinska 20 lutego 2014

Z dniem 1 stycznia 2014 r. przedawniają się zaległości w podatku dochodowym za rok 2007. Upływ powyższego terminu oznacza, że urząd skarbowy nie będzie mógł dłużej domagać się niezapłaconego podatku. Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jeśli chodzi o podatek dochodowy oznacza to, że wraz z końcem 2013 r. przedawnią się zobowiązania dotyczące 2007 r.

Kurs cavipunktury

Ryszard R.Ulman 27 lutego 2014

Kurs cavipunktury Zapraszam zainteresowanych clavipunkturą na kurs wg mojego autorskiego programu. Na kursie zapoznam z bioenergetycznym określaniem punktów na 14 podstawowych meridianach, strefach Heada (punkty maksymalne), stopie, czaszce i uchu oraz punktach alarmowych . Kurs jest wprowadzeniem do likwidacji zaburzeń organizmu na bazie punktów akupunkturowych. W ramach kursu słuchacze otrzymują opracowanie autorskie z clavipunktury (skrypt 100 str), algorytmy postępowań przy określonych dolegliwościach i tablice poglądowe.

Walne Zgromadzenie odbyło się

Zarząd PCB 19 kwietnia 2013

W dniu 11.04.2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów. W miłej, koleżeńskiej atmosferze, spędziliśmy kilka godzin, intensywnie pracując. Komisje przedstawiły swoje raporty pokontrolne z działalności cechu. Omówione zostały bieżące sprawy jak i nowe kierunki rozwoju naszego cechu. Była to kolejna wspaniała okazja do koleżeńskich spotkań i wymiany doświadczeń.

Walne Zgromadzenie w dniu 11.04.2013r

Zarząd PCB 20 marca 2013

Walne Zgromadzenie w dniu 11.04.2013r Zarząd Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w czwartek 11.04.2013 r. o godz. 16.30 (pierwszy termin) lub o godz. 17.00 (drugi termin) w sali konferencyjnej Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie przy ul. Smoczej 27. Zarząd proponuje następujący porządek zebrania:

Kasy fiskalne czekają - czyhają...

Zarząd PCB 20 lutego 2013

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2013 r. niniejszym informuję,żeod 1 stycznia 2013 r. obniżeniu uległ - z 40 tys. do 20 tys. - limit obrotu zwalniający z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Od 2013 r. limit zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej wynosi 20.000 zł zarówno dla podatników kontynuujących sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i taką sprzedaż rozpoczynający.

Zmarł śp Leszek Janowsk

Zarząd PCB 4 października 2012

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 29 września 2012 roku zmarł śp Leszek Janowski. Wieloletni wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, Prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rodzinie i Przyjaciołom składamy głębokie wyrazy współczucia. Polski Cech Bioenergoterapeutów

Kiedy przedsiębiorca musi mieć rachunek bankowy ?

Zarząd PCB 21 czerwca 2012

Którzy przedsiębiorcy mogą działać bez rachunku bankowego? Co grozi im za niezgłoszenie konta firmowego do urzędu skarbowego? Czy jest konieczne założenie oddzielnego rachunku dla potrzeb firmy?

« poprzednie 1 | 2 | 3

Tworzenie stron www editWEB CMS

polecamy darmowy katalog firm

polecamy presell page