Zdrowie w naszych rękach

Strona główna

Serwis używa cookies.

Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na udostępnienia cookies - zmień ustawienia w swojej przeglądarce.

Definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)

Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).

Integracja środowiska bioenergoterapeutów zawodowych (zarejestrowana działalność gospodarcza) i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.Propagowanie bioenergoterapii zawodowej, jako terapii komplementarnej w stosunku do medycyny akademickiej, sklasyfikowany jest w Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537(Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 27.04.2010 pod nr 323002)
Działalność bioenergoterapeutyczna mieści się zgodnie z zasadami metod. PKD w zakresie podklasy PKD 86.90.D (działalność paramedyczna).

Spotkania integracyjne, organizacja szkoleń, kongresów, informowanie społeczeństwa o bioenergoterapii zawodowej zgodnie ze statutem PCB. Doskonalenie zawodowe dla osób zrzeszonych w Cechu.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
ul. Barska 28/30;   02-315 Warszawa,
nr. pozycji rejestru: 0000051382, data wpisu -19.10.2001/nr poz.1.

Aktualności

Kurs bioenergoterapii II stopnia 2017 r

Zarząd PCB 20 stycznia 2017

Kurs bioenergoterapii II stopnia 2017 r Zarząd Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów organizuje II stopień kursu bioenergoterapii – głównie dla uczestników wcześniejszych edycji kursu I stopnia, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności. W indywidualnych przypadkach do grupy będą mogły dołączyć również osoby, które pierwsze szkolenie odbyły na innych kursach, ale mają odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie, żeby uczestniczyć w kursie II stopnia

Zawodowy kurs bioenergoterapii 2017 r.

Zarząd PCB 19 stycznia 2017

Zawodowy kurs bioenergoterapii 2017 r. Zarząd Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów informuje, że pod patronatem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie organizuje kolejny kurs bioenergoterapii. Uczestnicy kursu w czasie 80 godzin (8 godz. lekcyjnych x 10 spotkań), zajęć teoretycznych i praktycznych, zostaną zapoznani z istotną wiedzą z zakresu bioenergoterapii, która może stanowić podstawę do egzaminu czeladniczego. Kurs zostanie zakończony egzaminem i stosownym certyfikatem. Wykładowcami będą czołowi polscy bioenergoterapeuci, m.in. Tadeusz Babczonek, Lech Borc, Jarosław Cetens, Tomasz Kruk, Zdzisław Markowski, Jaga Rey, Ryszard Ulman.

Informacja podatkowa grudzień 2016/2017r

Zarząd PCB 2 stycznia 2017

MINIMALNE WYNAGRODZENIE OD 2017 R. Od 01.01.2017 r. wchodzą nowe regulacje prawne dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie ze stosunku pracy nie może być niższe niż 2000 zł, ponadto: KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1.Na dzień 31 grudnia2016 r. należy sporządzić spis z natury materiałów, towarów handlowych i wpisać do księgi. Spis winien być wyceniony najpóźniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia. Spis z natury wycenia się wg cen zakupu lub nabycia albo cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Informacja podatkowa 2016 r.

Zarząd P.C.B. 5 lutego 2016

W 2016 r. w dalszym ciągu zamrożona jest skala podatkowa i kwota wolna od podatku. Również stawki podatku VAT będą nadal na podwyższonym poziomie. Skala podatkowa obowiązująca w 2016 r. pozostaje bez zmian:

NOWELIZACJA USTAWY O PIT PODPISANA PRZEZ PODATEK OD NIEUJAWNIONYCH DOCHODÓW - PREZYDENTA

Zarząd PCB 12 marca 2015

Prezydent 20.02.2015 r. podpisał nowelę regulującą opodatkowanie ukrywanych dochodów. Pozostawia ona 75% stawkę PIT od dochodów z nieujawnionego źródła. Ustawa z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa dostosowuje przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących opodatkowania przychodów, które nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.


Tworzenie stron www editWEB CMS

polecamy darmowy katalog firm

polecamy presell page